Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XVI SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

                                                                                                                           

XVI SZKOLNY   KONKURS  MATEMATYCZNY  

Regulamin konkursu matematycznego w roku szkolnym 2017/2018

Organizatorem konkursu  jest Liceum Ogólnokształcące w Iłży

Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
 2. Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 3. Pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej  wiedzy w praktycznym działaniu.
 4. .Wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich   metod  i form pracy z uczniem zdolnym.
 5. Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.
 6. Kontynuowanie tradycji szkolnych konkursów matematycznych.
 7. Przygotowanie uczniów do udziału w różnych formach konkursów matematycznych.


 Organizacja zawodów

 1. Szkolną komisję zawodów powołuje dyrektor szkoły
 2. Zawody matematyczne są  trójstopniowe .
 3. Zawody stopnia pierwszego trwają od  28 września do 23  pażdziernika 2017 r. Zadania z zawodów stopnia pierwszego (rozwiązania poszczególnych zadań na oddzielnych arkuszach ) uczeń składa na ręce nauczyciela matematyki w wyznaczonym terminie. Nie jest konieczne rozwiązywanie wszystkich zadań, uczeń, który rozwiąże co najmniej 60 % wszystkich zadań, staje się uczestnikiem konkursu i zależnie od jakości tych rozwiązań może być dopuszczony do zawodów  stopnia  drugiego.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany w trzech kategoriach :
  kategoria  I  - klasy pierwsze  liceum w Iłży,
  klasy gimnazjalne kategoria  II - klasy drugie
  kategoria III -klasy trzecie
 5. Zawody stopnia drugiego i trzeciego odbędą się w listopadzie i w grudniu  2017r.
 6. Finalistą zostaje uczeń ,który zakwalifikował się i brał udział w zawodach III stopnia.
 7. Laureatami zawodów zostają finaliści .którzy uzyskali co najmniej 70% z podziałem na I, II, III  miejsce
 8. Zakończenie zawodów (wręczenie nagród i dyplomów) następuje najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego

Formuła konkursu została rozszerzona o klasy gimnazjalne. Zapraszamy serdecznie uczniów do udziału w XVI Szkolnym Konkursie Matematycznym. Uczniowie  klas gimnazjalnych i uczniowie klas pierwszych liceum w Iłży będą w tej samej kategorii.

Zachęcamy do udziału w zawodach.

Spróbujcie swoich sił !

Udział w  zawodach może być dla  was przygodą i wyzwaniem.

Na laureatów czekają nagrody!

 

Andrzej Strojnowski