Podczas obchodów Jubileuszu osiemdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży medalem pamiątkowym „Pro Masovia” Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił panią dyrektor Agnieszkę Kopeć-Fila i pana Andrzeja Strojnowskiego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Dyplomy uznania, z podziękowaniem za pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży, Marszałek przyznał następującym osobom: Małgorzacie Baran, Lucynie Borus, Barbarze Celuch, Robertowi Celuchowi, Wiesławie Kiepas, Irenie Kopciał, Jackowi Kucharskiemu, Elżbiecie Miernik, Włodzimierzowi Orczykowskiemu, Bożenie Rodziewicz, Annie Szczepanowskiej, Barbarze Szwugier, Marii Wojtal, Cezaremu Ziembickiemu.
Medale i dyplomy wręczyła obecna na uroczystości Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego pani Bożenna Pacholczak w obecności pana Zbigniewa Gołąbka Przewodniczacego Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziękujemy za wyróżnienie.