Kapituła Medalu „Załużony dla Powiatu Radomskiego” przyznała Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Iłży medal „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” z gratulacjami i podziękowaniem za wkład wniesiony w naukę, wychowanie i kształtowanie właściwych postaw młodzieży.

Podczas uroczystości Jubieuszu szkoły medal wręczył Wicestarosta Radomski Leszek Margas oraz Radni Marek Jarosz, Krzysztof Kozera i Henryk Słomka.

Dziękujemy za wyróżnienie