Rok 2017 był w Iłży obchodzony jako Iłżecki Rok Leśmianowski. Na ten rok przypadała 100 rocznica wizyty poety w naszym miasteczku i poznanie Teodory Lebenthal, oraz 80 rocznica śmierci Mistrza. Uczniowie liceum odwiedzili altanę i malinowy chruśniak, przywrócony do życia dzięki staraniom Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego, gdzie ciekawą opowieść o związkach Leśmiana z Iłżą, przedstawił pan Paweł Nowakowski, wysłuchali też wierszy z cyklu „W malinowym chruśniaku” czytanych przez uczennice klasy 3C. Udali się potem do Izby Pamięci Bolesława Leśmiana, w której zgromadzono mnóstwo zdjęć, pamiątek i mebli z epoki. Kolejnym etapem poznawania związków Bolesława Leśmiana z Iłżą było zwiedzenie wystawy grafik w Muzeum Regionalnym w Iłży- „Leśmian 2017. Wspominanie”, autorstwa Norberta Jastalskiego i Łukasza Babuli.

Barbara Celuch