Dzięki uprzejmości firmy www.projekthd.pl przedstawiamy Państwu filmy zarejestrowane podczas tegorocznych “polonezów” otwierających bal studniówkowy w naszym liceum. Wydarzenie miało miejsce w dniu 3 lutego 2018 roku w murach naszej szkoły.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
642