Klasa humanistyczno-językowa

Klasa adresowana do uczniów, którzy pragną podjąć studia związane z naukami humanistycznymi, z nauką języków obcych, filologią, socjologią, prawem, psychologią, dziennikarstwem, pedagogiką, komunikacją społeczną i medialną, pracą socjalną, studiami międzywydziałowymi.