Klasa matematyczno-fizyczna – politechniczna

Klasa jest adresowana do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, zwłaszcza zamierzającymi podjąć studia wyższe na kierunkach politechnicznych oraz związanych z matematyką, informatyką, studiami mundurowymi, geodezją, ekonomią, logistyką, bezpieczeństwem narodowym, inżynierią produkcji.