• od 10 maja do 18 maja kandydaci składają formularze podania
  • od 22 czerwca do 27 czerwca kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • do 6 lipca do godz. 12:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych
  • do 12 lipca do godz. 10:00 kandydaci składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w klasie pierwszej
  • 12 lipca do godz. 16:00 ogłoszenie listy przyjętych do klas pierwszych