W środę 11 kwietnia 2018 r. maturzyści z naszego liceum wzięli udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Wraz z opiekunami prosili Matę Bożą o wsparcie na czas przygotowań do tak ważnego egzaminu, jakim jest MATURA oraz o mądrość w dokonywaniu właściwych życiowych wyborów.

Maturzyści wysłuchali skierowanej do nich konferencji, uczestniczyli w Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej, której przewodniczył bp Henryk Tomasik. Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła im w czasie Drogi Krzyżowej na Błoniach Jasnogórskich.

Ten wyjątkowy czas pielgrzymowania do Matki Bożej Jasnogórskiej na pewno zmotywował młodzież do nauki, realizowania swoich celów i ambicji, ale też skłonił do refleksji.

Dziękujemy maturzystom za ten wspólny czas i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
648