W dniu 14 kwietnia 2018 r. odbył się w Płocku, etap regionalny XXXIII Olimpiady Ekologicznej. Z naszej szkoły do testów przystąpiło dwoje uczniów: Zofia Marcula i Mateusz Cieciora z klasy 2b biologiczno-chemicznej.  Uczniowie zostali przydzieleni do określonych sal i wraz z uczniami z Radomia, Płocka, Ciechanowa, Warszawy i innych miast Mazowsza, podjęli się rozwiązania testów.  Z wszystkich uczestników zostało wyłonionych 12 uczniów, którzy przystąpili do części ustnej konkursu.

Naszym uczniom niestety zabrakło kilku punktów, ale bogatsi w doświadczenia z konkursu, szczęśliwie wróciliśmy do domu.

Bożena Rodziewicz

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
664