Jak co roku miesięcznik „Perspektywy” przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących i techników. W tym roku jest to już jego 21 edycja.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Na liście 1000 liceów, na miejscu 188, znajduje się nasza szkoła. Taki wynik klasyfikuje nas na trzecim miejscu w regionie radomskim (przed nami są tylko licea im. Jana Kochanowskiego i Filipa Neri w Radomiu) i pozwala używać tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2019”.

Cały ranking jest dostępny na stronie internetowej „Perspektyw” pod adresem: http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2019?strona=4