Zakończył się XVII Szkolny Konkurs Matematyczny

W dniu 20 lutego w 2019 r.  odbył się III etap konkursu – finał. Wzięło w nim udział 18 uczniów naszego liceum 2 uczniów z klasy gimnazjalnej przy Szkole Podstawowej w Iłży oraz 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Iłży. Ustalono listę laureatów.            L.p....