Ze względu na uroczystości pogrzebowe Naszej uczennicy Agaty Kani Konkurs Piosenki Obcojęzycznej zostaje przesunięty na dzień 1 kwietnia 2019 r. na godz. 9:00.