W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości, pani dyrektor Agnieszka Kopeć-Fila przeczytała list od  Starosty Radomskiego Waldemara Trelki skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie podziękowała gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za całoroczną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Uczniom pogratulowała wspaniałych wyników w nauce oraz życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców podziękowali dyrekcji szkoły i gronu pedagogicznemu za pracę w roku szkolnym 2018/2019.

Następnie wychowawcy klas wręczyli najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, a na ręce ich rodziców złożyli listy gratulacyjne. Uczniowie otrzymali też nagrody za udział w konkursach, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych.

Na zakończenie uroczystości uczennice Natalia Giemza oraz Aleksandra Rynio zaprezentowały utwory, które wcześniej wykonywały na konkursach recytatorskich.

Wypoczywajcie bezpiecznie i pełni sił wracajcie do szkoły.

Do zobaczenia we wrześniu!

Zapraszamy do obejrzenia fotografii wykonanych przez Dominikę Adamus i Aleksandrę Kuterę z klasy II c.