W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości, pani dyrektor Agnieszka Kopeć-Fila przeczytała list od  Starosty Radomskiego Waldemara Trelki skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie podziękowała gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za całoroczną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Uczniom pogratulowała wspaniałych wyników w nauce oraz życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców podziękowali dyrekcji szkoły i gronu pedagogicznemu za pracę w roku szkolnym 2018/2019.

Następnie wychowawcy klas wręczyli najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, a na ręce ich rodziców złożyli listy gratulacyjne. Uczniowie otrzymali też nagrody za udział w konkursach, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych.

Na zakończenie uroczystości uczennice Natalia Giemza oraz Aleksandra Rynio zaprezentowały utwory, które wcześniej wykonywały na konkursach recytatorskich.

Wypoczywajcie bezpiecznie i pełni sił wracajcie do szkoły.

Do zobaczenia we wrześniu!

Zapraszamy do obejrzenia fotografii wykonanych przez Dominikę Adamus i Aleksandrę Kuterę z klasy II c.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status