W dniu 2 września 2019 r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Pani Dyrektor Agnieszka Kopeć-Fila przywitała uczniów i pracowników szkoły po wakacjach. Szczególnie ciepło powitała uczniów klas pierwszych, którzy wybrali swoją dalszą edukację w naszym Liceum.

Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i stali pełnoprawnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży.

Życzy wszystkim sukcesów w zdobywaniu wiedzy.