Zapraszamy do podjęcia nauki w naszym Liceum!

Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjów są na etapie wybierania szkół, w których będą chcieli kontynuować dalszą naukę. W tych decyzjach z pewnością chcą wspierać ich rodzice. 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły, na której będziemy przedstawiać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.

Najkrótsza droga na studia!

Wykaz podręczników po 8 klasie

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej (po szkole podstawowej) PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoBiologiaBiologia na czasie 1 – Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Anna Helmin, Jolanta Holeczek Nowa Era Biologia na czasie 1...

 

od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
od 19 czerwca  do 28 czerwca do godz. 16.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)
do 15 lipca Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
16 lipca godz.12.00 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
25 lipca godz. 12.00 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W tym miejscu pobierzesz szablon podania do wypełnienia

Podanie do LO w 2019 roku

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

FAQ

Często pojawiające się pytania

Kiedy pojawią się szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji?

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w 2019 roku, dyrektorzy szkół te informacje podadzą do końca lutego 2019 roku.

Gdzie znajdę więcej informacji dotyczących rekrutacji w 2019 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: http://men.gov.pl/rekrutacja

W jaki sposób przebiega rekrutacja dla absolwentów szkoły podstawowej?

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami przebiegu rekrutacji, sposobów przelicznia punktów w dokumencie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prezentacja rekrutacja po podstawowce

W jaki sposób przebiega rekrutacja dla absolwentów gimnazjów?

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami przebiegu rekrutacji, sposobów przelicznia punktów w dokumencie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Prezentacja rekrutacja gimnazja 2019-2020