Wyniki II etapu Szkolnego Konkursu Matematycznego

Wyniki II etapu Szkolnego Konkursu Matematycznego

XVI  SZKOLNY KONKURS  MATEMATYCZNY Zakończył się  II etap konkursu. Wzięło  w nim udział 29 uczniów naszego liceum oraz 2 uczniów z klas gimnazjalnych. Do III etapu  (finał)  zakwalifikowali się następujący uczniowie: Lp. Imię i nazwisko Klasa I KATEGORIA 1 Dawid...
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
580