Żołnierze Wyklęci – koncert

Żołnierze Wyklęci – koncert

Dnia 24 października 2017 r. gościliśmy w naszej szkole Andrzeja i Annę Kołakowskich. Uczniowie mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu pana Andrzeja Kołakowskiego i wykładu pani Anny Kołakowskiej w ramach programu “świadomi patrioci”, który popularyzuje i...
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
594