Projekt Erasmus+ zatytułowany „Znajomość języków drogą do sukcesu”

Celem naszego projektu jest  wzmacnianie  profesjonalnego profilu pedagogów, rozwijanie umiejętności przekrojowych – ICT i języki obce, podniesienie kompetencji kadry i personelu naszej szkoły odpowiedzialnych za nauczanie języków i przedmiotów niejęzykowych. Udział w projekcie przygotowuje również kadrę do pracy w klasach wielokulturowych.  Uczestnicy  projektu wezmą udział w szkoleniach i kursach : językowych w Polsce, Irlandii, na Malcie i w Norwegii oraz w szkoleniach na temat: stosowania narzędzi TIK  i wykorzystania CLIL do nauczania przedmiotowego  (Malta)oraz zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz na temat problemów  edukacyjnych  i kulturowych  związanych z obecnością dzieci cudzoziemskich w szkole (Włochy, Portugalia i Hiszpania).  Obserwacja zajęć i organizacji pracy w zagranicznych szkołach oraz nawiązanie kontaktów z europejskimi placówkami  pozwolą udoskonalić funkcjonowanie naszego liceum.
Główne obszary naszego projektu to nauczanie i uczenie się języków obcych, innowacyjne programy i metody nauczania oraz współpraca międzynarodowa. Spodziewane efekty projektu umożliwią realizację celów przyjętych przez szkołę zawartych w Europejskim Programie Rozwoju. Na stałe rozszerzona zostanie oferta edukacyjna szkoły. W projekcie planujemy 16 mobilności do sześciu   państw  europejskich: Malta, Norwegia, Hiszpania, Portugalia , Włochy i Irlandia.  Zaplanowaliśmy również kursy i szkolenia w kraju. Zakładamy, że udział we wszystkich zaplanowanych działaniach spowoduje nabycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji językowych, informatycznych, przedmiotowych i interpersonalnych. Około 50% będzie reprezentowało grupę 45+ zagrożonych wypaleniem zawodowym  i wykluczeniem z grupy ze względu na niski poziom kompetencji  zawodowych, językowych  i z zakresu TIK. Nawiązanie współpracy międzynarodowej i wdrożenie narzędzi informatycznych zaowocuje licznymi projektami edukacyjnymi, integrującymi kadrę szkoły i uczniów,spowoduje bardziej aktywny udział  nauczycieli w realizowanych projektach współpracy , a wszystko to  także na  podniesie atrakcyjność szkoły na mapie edukacyjnej powiatu. W trakcie realizacji i  po zakończeniu projektu zespół nauczycieli uczestniczący w szkoleniach podzieli się swoimi doświadczeniami, opracuje scenariusze zajęć innowacyjnego podejścia do nauczania, a także przeprowadzi lekcje otwarte dla pozostałych pracowników.
Szkolenie we Florencji

Szkolenie we Florencji

W ramach projektu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w dniach 09.12. – 16. 12. 2018 r. razem z Dominikiem Rokitą wzięliśmy udział w kursie „Facing Diversity: Intercultural Classroom Management” w Europass Teacher Academy we Florencji. Zajęcia poświęcone...

Szkolenie w Portugalii

Szkolenie w Portugalii

W dniach 8 – 13 października 2018 r. dwoje nauczycieli naszej szkoły, Barbara Celuch i Robert Celuch, wzięło udział w szkoleniu organizowanym przez CREF Education w miejscowości Sesimbra w Portugalii. Tematem szkolenia było STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION/FUTURE...

Szkolenie w Dublinie

Szkolenie w Dublinie

Dzięki programowi Erasmus+ w dniach 26.08 – 02.09.2018 miałam przyjemność przebywać w stolicy Irlandii. Uczestniczyłam w kursie „Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools” . Zajęcia prowadzone przez rodowitą Irlandkę, Teresę, przybliżyły mi...

Szkolenie w Barcelonie

W ramach programu ERASMUS+ nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w kursach związanych z różnymi zagadnieniami związanymi z edukacją. W dniach 20-25 sierpnia 2018 roku 3 nauczycielki: Małgorzata Baran, Irena Kopciał, Bożena Rodziewicz były w Barcelonie, gdzie...

Szkolenie na Malcie

Szkolenie na Malcie

W ramach projektu Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" nauczyciele z LO w Iłży: Anna Szczepanowska, Beata Lisowska-Hyc, Wiesława Kiepas, Maria Wojtal i Jacek Kucharski wzięli udział w kursie z języka angielskiego "General English Course  with...