Pracownia komputerów Apple Macintosh

Wreszcie, po latach starań, w 2003 r. udało się i nasza szkoła, jako jedyna w okolicy (i to wcale nie tylko najbliższej) wzbogaciła się o możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziedziny technologii informacyjnej i informatyki w oparciu o platformę Apple...