W dniu 29 kwietnia 2016 r. pożegnaliśmy kolejny rocznik maturzystów. Zakończenie roku szkolnego poprzedziła msza św. w ich intencji, odprawiona w kościele parafialnym. W uroczystym pożegnaniu, oprócz dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i uczniów, wzięli udział zaproszeni goście: Pan Józef Skrobisz – przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, których uczniowie kontynuują naukę w naszym liceum, oraz rodzice maturzystów.

Uroczystość rozpoczęło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas drugich.

Pani dyrektor Agnieszka Kopeć-Fila podziękowała uczniom klas III za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Nie zabrakło też ciepłych słów podziękowań dla wychowawców klas, nauczycieli i rodziców. Kończąc przemówienie zadedykowała maturzystom utwór „Idź swoją drogą” z repertuaru zespołu „Raz, dwa, trzy”, jako refleksja do odważnego podjęcia życiowych wyzwań, w tym egzaminu maturalnego.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie nagród książkowych uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, a ich rodzicom listów gratulacyjnych. Wręczone zostały również nagrody i dyplomy zdobyte w licznych konkursach, zawodach sportowych, podziękowania za pracę w Wolontariacie, Samorządzie Uczniowskim, Poczcie Sztandarowym.

Tradycją naszego liceum jest przyznanie tytułu „Copernicus” wybitnemu absolwentowi. W tym roku szkolnym honorowy tytuł otrzymał uczeń klasy III b Jakub Kucharski. Jakub to uczeń wszechstronnie uzdolniony, dobry kolega, sympatyczny, prezentujący wysoką kulturę osobistą. W ciągu 3 lat nauki uzyskiwał najwyższą średnią w szkole. Był dwukrotnym Stypendystą Prezesa Rady Ministrów i Stypendystą Starosty Radomskiego oraz Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Brał udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych: dwukrotny finalista Wojewódzkiej Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej, finalista XXXII Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu; wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” w kategorii Junior; I miejsce w XII Szkolnym Konkursie Matematycznym. Jakub zajął również I miejsce w szkolnym konkursie z języka angielskiego i w międzyszkolnym konkursie polonistycznym dotyczącym twórczości Adama Mickiewicza.

W imieniu maturzystów Paulina Binkowska i Jakub Kucharski podziękowali pani dyrektor, wychowawcom oraz gronu pedagogicznemu za przekazaną wiedzę, a młodszym koleżankom i kolegom za sympatyczną współpracę i miłą atmosferę. Do życzeń i podziękowań przyłączyli się rodzice maturzystów.

Uczniowie klasy IIa, pod kierunkiem wychowawcy Pana Cezarego Ziembickiego, przygotowali przedstawienie – Ostatnia próbna matura, w którym zespół egzaminatorów, wybranym maturzystom, zadawał pytania z różnych dziedzin. Ilość punktów uzyskana przez uczniów dowodzi, że są świetnie przygotowani do egzaminu maturalnego.

Wszystkim maturzystom życzymy jak najlepszych wyników na egzaminie oraz dostania się na wymarzone studia.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii wykonanych przez Agatę Gaik i Kacpra Nobisa z klasy 1c.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status