W dniu 28 kwietnia 2017 r. pożegnaliśmy kolejny rocznik maturzystów.  W uroczystym pożegnaniu abiturientów wzięli udział: pani dyrektor Agnieszka Kopeć-Fila, grono pedagogiczne,rodzice, uczniowie klas pierwszych i drugich.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia i przekazania sztandaru szkoły uczniom klas drugich. Pani dyrektor podziękowała maturzystom za godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Nie zabrakło też ciepłych słów podziękowań dla rodziców za współpracę i zaangażowanie na rzecz szkoły.
Kolejną częścią uroczystości było wręczenie nagród uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, a ich rodzicom listów gratulacyjnych. Wręczone zostały również nagrody i dyplomy zdobyte w licznych konkursach, rozgrywkach sportowych, podziękowania za pracę w Samorządzie Uczniowskim, Wolontariacie i Poczcie Sztandarowym.
Tradycją naszego liceum jest przyznanie tytułu Copernicus wybitnemu absolwentowi. W tym roku szkolnym honorowy tytuł otrzymała uczennica klasy IIIa Aneta Jaśkiewicz. Uczennica uzdolniona, ambitna, dobra koleżanka, ukończyła liceum ze średnią 5,76. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej, zajmowała I miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym. Reprezentowała szkołę w Poczcie Sztandarowym i Szkolnym Wolontariacie.
Przedstawiciele klas maturalnych podziękowali pani dyrektor, wychowawcom oraz gronu nauczycielskiemu za przekazaną wiedzę, a młodszym koleżankom i kolegom za wspólne chwile spędzone w ciągu trzech lat nauki. W imieniu klas drugich i pierwszych abiturientów pożegnali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie z klasy IIb przygotowali dla nich humorystyczny program artystyczny oraz wspaniały i smaczny tort.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status