Podczas obchodów Jubileuszu osiemdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży medalem pamiątkowym „Pro Masovia” Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił panią dyrektor Agnieszkę Kopeć-Fila i pana Andrzeja Strojnowskiego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Dyplomy uznania, z podziękowaniem za pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży, Marszałek przyznał następującym osobom: Małgorzacie Baran, Lucynie Borus, Barbarze Celuch, Robertowi Celuchowi, Wiesławie Kiepas, Irenie Kopciał, Jackowi Kucharskiemu, Elżbiecie Miernik, Włodzimierzowi Orczykowskiemu, Bożenie Rodziewicz, Annie Szczepanowskiej, Barbarze Szwugier, Marii Wojtal, Cezaremu Ziembickiemu.
Medale i dyplomy wręczyła obecna na uroczystości Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego pani Bożenna Pacholczak w obecności pana Zbigniewa Gołąbka Przewodniczacego Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziękujemy za wyróżnienie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status