W dniu 30 czerwca 2017 r. maturzyści otrzymali świadectwa dojrzałości. Spośród 78 osób, które przystąpiły do matury, 77 cieszyło się zdanym egzaminem i otrzymanym świadectwem, jedna osoba będzie poprawiała jeden przedmiot w sierpniu.
Na poziomie podstawowym 5 osób uzyskało wynik 100% z matematyki i 7 osób 100% z języka angielskiego.

Gratulujemy zdanych egzaminów i życzymy powodzenia w rekrutacji na wyższe uczelnie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status