W dniu 30 czerwca 2017 r. maturzyści otrzymali świadectwa dojrzałości. Spośród 78 osób, które przystąpiły do matury, 77 cieszyło się zdanym egzaminem i otrzymanym świadectwem, jedna osoba będzie poprawiała jeden przedmiot w sierpniu.
Na poziomie podstawowym 5 osób uzyskało wynik 100% z matematyki i 7 osób 100% z języka angielskiego.

Gratulujemy zdanych egzaminów i życzymy powodzenia w rekrutacji na wyższe uczelnie.