W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i programu Erasmus+ – TOT Talent or Training? zostało zorganizowane w naszej szkole spotkanie z doradcą zawodowym – Panią Emilią Pacholec. Skierowane było do uczniów pierwszych klas, aby uświadomić im potrzebę orientacji zawodowej, a także zainteresować ich ofertą bezpłatnych kursów kompetencji i kwalifikacji, tak by w przyszłości zapobiec przedwczesnemu kończeniu edukacji. Część zgromadzonych uczniów, mimo swojego młodego wieku, ma już sprecyzowane plany pod kątem wyboru kierunku studiów, inni jeszcze poszukują inspiracji, ale wszyscy przyznali rację Pani Emilii, że równie ważna jak wykształcenie jest świadomość własnych umiejętności, pasji, cech charakteru oraz mocnych i słabych stron. Te czynniki często wpływają na nasze decyzje i motywują nas do podejmowania różnych form aktywności. Program Erasmus+ jest tego dobrym przykładem. Możliwość wymiany kulturowej, językowej oraz dobrych praktyk zachęca młodych ludzi do „sięgania po więcej”, otwierania się na nowe możliwości rynku edukacji i pracy, a biografie najbogatszych przedsiębiorców – tych z pierwszej dziesiątki „listy Forbs’a” dowodzą, że warto swoje pasje zmieniać w miliardy dolarów 🙂

Katarzyna Gierazińska

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status