Rok 2017 był w Iłży obchodzony jako Iłżecki Rok Leśmianowski. Na ten rok przypadała 100 rocznica wizyty poety w naszym miasteczku i poznanie Teodory Lebenthal, oraz 80 rocznica śmierci Mistrza. Uczniowie liceum odwiedzili altanę i malinowy chruśniak, przywrócony do życia dzięki staraniom Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego, gdzie ciekawą opowieść o związkach Leśmiana z Iłżą, przedstawił pan Paweł Nowakowski, wysłuchali też wierszy z cyklu „W malinowym chruśniaku” czytanych przez uczennice klasy 3C. Udali się potem do Izby Pamięci Bolesława Leśmiana, w której zgromadzono mnóstwo zdjęć, pamiątek i mebli z epoki. Kolejnym etapem poznawania związków Bolesława Leśmiana z Iłżą było zwiedzenie wystawy grafik w Muzeum Regionalnym w Iłży- „Leśmian 2017. Wspominanie”, autorstwa Norberta Jastalskiego i Łukasza Babuli.

Barbara Celuch

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status