Skip to main content

„W drodze do niepodległości”

Pierwsi zwiedzający na wystawie „W drodze do niepodległości” – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Iłży z nauczycielami. Okazja, aby przypomnieć sobie fakty, które doprowadziły do odzyskania niepodległości, trudności, z jakimi zmagali się pierwsi rządzący, ciekawe i nieznane fotografie oraz dokumenty, pochodzące z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapraszamy do naszej szkoły, od godziny 8.00 do 16.00 wystawa dostępna dla zwiedzających – nie tylko dla uczniów – do czwartku 1.03.2018 r.

Partnerzy projektu: Archiwum Akt Nowych, Bank Pocztowy S.A., Narodowe Archiwum Cyfrowe, PERN S.A.