Skip to main content

Szkolenie na Malcie

W ramach projektu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” nauczyciele z LO w Iłży: Anna Szczepanowska, Beata Lisowska-Hyc, Wiesława Kiepas, Maria Wojtal i Jacek Kucharski wzięli udział w kursie z języka angielskiego „General English Course  with Clil  Metodologies” na Malcie w terminie od 23. 06. do 30. 06. 2018 . Podstawowym celem kursu było zdobycie kompetencji posługiwania się językiem angielskim na lekcjach j. polskiego, matematyki, fizyki, w-f, chemii; doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, uatrakcyjnienie procesu nauczania oraz wyjście na przeciw potrzebom współczesnego pokolenia uczniów. 

Podczas pobytu na Malcie nawiązaliśmy kontakt z nauczycielami z innych krajów, wymieniliśmy doświadczenia, poznaliśmy historię i zabytki kraju. Udział w kursie to dla nas bardzo cenne doświadczenie pod względem zawodowym. Okazja do doskonalenia własnych umiejętności językowych i pedagogicznych.

Omawiane podczas kursu metody i dyskusje były dla nas okazją do skonfrontowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności w sferze metodycznej, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia naszych kompetencji zawodowych.