W ramach projektu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” nauczyciele z LO w Iłży: Anna Szczepanowska, Beata Lisowska-Hyc, Wiesława Kiepas, Maria Wojtal i Jacek Kucharski wzięli udział w kursie z języka angielskiego „General English Course  with Clil  Metodologies” na Malcie w terminie od 23. 06. do 30. 06. 2018 . Podstawowym celem kursu było zdobycie kompetencji posługiwania się językiem angielskim na lekcjach j. polskiego, matematyki, fizyki, w-f, chemii; doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, uatrakcyjnienie procesu nauczania oraz wyjście na przeciw potrzebom współczesnego pokolenia uczniów. 

Podczas pobytu na Malcie nawiązaliśmy kontakt z nauczycielami z innych krajów, wymieniliśmy doświadczenia, poznaliśmy historię i zabytki kraju. Udział w kursie to dla nas bardzo cenne doświadczenie pod względem zawodowym. Okazja do doskonalenia własnych umiejętności językowych i pedagogicznych.

Omawiane podczas kursu metody i dyskusje były dla nas okazją do skonfrontowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności w sferze metodycznej, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia naszych kompetencji zawodowych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status