W ramach projektu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w dniach 09.12. – 16. 12. 2018 r. razem z Dominikiem Rokitą wzięliśmy udział w kursie „Facing Diversity: Intercultural Classroom Management” w Europass Teacher Academy we Florencji. Zajęcia poświęcone były zagadnieniu wielokulturowości w klasie. Uczyliśmy się, jak dobrać odpowiednia strategie nauczania oraz metody ich realizacji. W tym celu doskonaliliśmy zastosowanie metody projektu i uczenie oparte na zadaniach. Poznaliśmy też jak w pracy z uczniami wykorzystać  mindfulness oraz elementy jogi. Integralnym elementem kursu było również zwiedzanie Florencji oraz całodniowa wycieczka po Toskanii.

Podczas pobytu we Florencji nawiązaliśmy kontakt z nauczycielami z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Finlandii, wymieniliśmy doświadczenia pedagogiczne, poznaliśmy historię i zabytki Florencji oraz Toskanii. Udział w kursie był dla nas bardzo cennym doświadczeniem pod względem zawodowym oraz okazją do doskonalenia umiejętności językowych. Omawiane podczas szkolenia metody i dyskusje były dla nas okazją do skonfrontowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności z nowymi trendami i metodami nauczania w innych krajach, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia naszych kompetencji zawodowych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status