Jak co roku miesięcznik „Perspektywy” przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących i techników. W tym roku jest to już jego 21 edycja.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Na liście 1000 liceów, na miejscu 188, znajduje się nasza szkoła. Taki wynik klasyfikuje nas na trzecim miejscu w regionie radomskim (przed nami są tylko licea im. Jana Kochanowskiego i Filipa Neri w Radomiu) i pozwala używać tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2019”.

Cały ranking jest dostępny na stronie internetowej „Perspektyw” pod adresem: http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2019?strona=4

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status