Nasi absolwenci mają za sobą kolejny etap zmagań z egzaminem maturalnym. Po obowiązkowych dla wszystkich egzaminach z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym oraz wybranym przez większość uczniów egzaminie z języka angielskiego nadszedł czas na trudniejszą część.

Na zdjęciu widać ostatnie chwile przed sprawdzianem wiedzy z matematyki na poziomie rozszerzonym. Pierwsza grupa maturzystów może się już poszczycić zdanym egzaminem ustnym z języka polskiego.

Wszystkim absolwentom życzymy jak najlepszych wyników oraz dostania się na wymarzone studia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status