Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Iłży mogli zapoznać się z Leśmianem, jego życiem i związkami z Iłżą, odwiedzając Izbę Pamięci Bolesława Leśmiana. Bardzo ciekawie opowiedziała o poecie pani Justyna Siek.

Portrety, karykatury, fotografie, dokumenty przybliżyły sylwetkę pisarza, a zgromadzone w pomieszczeniach izby meble, przedmioty i bibeloty wprowadziły młodzież w klimat epoki.

Dziękujemy za możliwość obejrzenia niezwykle cennych eksponatów.