Skip to main content
Szkolny Konkurs Matematyczny

XVIII Szkolny Konkurs Matematyczny

Regulamin konkursu matematycznego w roku szkolnym 2019/2020.

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernik w Iłży.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
 2. Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 3. Pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
 4. Wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym.
 5. Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.
 6. Kontynuowanie tradycji szkolnych konkursów matematycznych.
 7. Przygotowanie uczniów do udziału w różnych formach konkursów matematycznych.

Organizacja zawodów

 1. Szkolną komisję zawodów powołuje dyrektor szkoły
 2. Zawody matematyczne są trójstopniowe.
 3. Zawody stopnia pierwszego trwają od 26 września do 26 października 2019 r. Zadania z zawodów stopnia pierwszego (rozwiązania poszczególnych zadań na oddzielnych arkuszach) uczeń składa na ręce nauczyciela matematyki w wyznaczonym terminie. Nie jest konieczne rozwiązywanie wszystkich zadań, uczeń, który rozwiąże co najmniej 60 % wszystkich zadań, staje się uczestnikiem konkursu i zależnie od jakości tych rozwiązań może być dopuszczony do zawodów stopnia drugiego.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany w czterech kategoriach :
  • kategoria I – uczniowie z klas ze szkół podstawowych
  • kategoria II – uczniowie z klas pierwszych liceum
  • kategoria III – uczniowie z klas drugich liceum
  • kategoria IV – uczniowie z klas trzecich liceum
 5. Zawody stopnia drugiego i trzeciego odbędą się w listopadzie i w grudniu w 2019 r.
 6. Finalistą zostaje uczeń, który zakwalifikował się i brał udział w zawodach III stopnia.
 7. Laureatami zawodów zostają finaliści .którzy uzyskali co najmniej 60% z podziałem na I, II, III miejsce
 8. Zakończenie zawodów (wręczenie nagród i dyplomów) następuje najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego

Formuła konkursu została rozszerzona o klasy ze szkół podstawowych.

Zapraszamy serdecznie uczniów do udziału w XVIII Szkolnym Konkursie Matematycznym.

Zachęcamy do udziału w zawodach.

Spróbujcie swoich sił! Udział w zawodach może być dla was przygodą i wyzwaniem. Na laureatów czekają nagrody!

Zadania: