Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Iłży, miała możliwość wzięcia udziału w wykładzie dotyczącym twórczości poetyckiej inspirowanej utworami Adama Mickiewicza. Zaproszeni zostaliśmy przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Iłży.

Dr Anna Spólna jest autorką książki „Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej”. Choć prof. Maria Janion przewidywała, że romantyczny mesjanizm już we współczesnej literaturze polskiej się zdezaktualizował, okazuje się, że tradycja romantyczna i mickiewiczowska jest silniejsza niżby się wydawało. Krótkie interpretacje wierszy poetów współczesnych, m.in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Jacka Podsiadło, Tomasza Różyckiego, Miłosza Biedrzyckiego i Wojciecha Wencla, były tego dowodem. Ciekawa lekcja polskiego z pewnością zostanie zapamiętana i wykorzystana przez młodzież.

Wykład pani dr Anny Spólnej podsumowany został cytatem „Poezja polska jest romantyczką z domu. Tradycja to nie tylko to, co wybieramy lub odrzucamy, ale i to, co porusza się w głębinach zbiorowej duszy, to zatem, czego sami o sobie nie wiemy” (P. Śliwiński) 


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status