Skip to main content

Dialog z romantyzmem w poezji polskiej XXI wieku

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Iłży, miała możliwość wzięcia udziału w wykładzie dotyczącym twórczości poetyckiej inspirowanej utworami Adama Mickiewicza. Zaproszeni zostaliśmy przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Iłży.

Dr Anna Spólna jest autorką książki „Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej”. Choć prof. Maria Janion przewidywała, że romantyczny mesjanizm już we współczesnej literaturze polskiej się zdezaktualizował, okazuje się, że tradycja romantyczna i mickiewiczowska jest silniejsza niżby się wydawało. Krótkie interpretacje wierszy poetów współczesnych, m.in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Jacka Podsiadło, Tomasza Różyckiego, Miłosza Biedrzyckiego i Wojciecha Wencla, były tego dowodem. Ciekawa lekcja polskiego z pewnością zostanie zapamiętana i wykorzystana przez młodzież.

Wykład pani dr Anny Spólnej podsumowany został cytatem „Poezja polska jest romantyczką z domu. Tradycja to nie tylko to, co wybieramy lub odrzucamy, ale i to, co porusza się w głębinach zbiorowej duszy, to zatem, czego sami o sobie nie wiemy” (P. Śliwiński) 


biblioteka, wykład