Uczniowie uczęszczający do Liceum im. Mikołaja Kopernika w Iłży chętnie wzięli udział w akcji charytatywnej – Szkolnej Szlachetnej Paczce. Nikt nie szczędził grosza, przynoszono także produkty żywnościowe. Całą zbiórką zajmowały się klasy: 1ap, 1bp pod nadzorem uczennic z klasy 2a – Wiktorii Szmajdy i Kornelii Cieciory oraz pani katechetki Krystyny Rutkowskiej. Dnia 6 grudnia paczki oraz zebrane pieniądze zostały przekazane dwóm rodzinom. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie oraz dużą aktywność, którą byliśmy mile zaskoczeni. Żywimy również nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny, a kolejna Szkolna Szlachetna Paczka dotrze do osób, które jej potrzebują.

Kornelia Cieciora