Prosimy osoby, które będą zdawały egzamin maturalny w naszej szkole o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi.

Wcześniejsze zapoznanie ułatwi proces wejścia na sale egzaminacyjne z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.