W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości, pani dyrektor Agnieszka Kopeć – Fila podziękowała gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za całoroczną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Uczniom pogratulowała wspaniałych wyników w nauce oraz życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji. 

Następnie wychowawcy klas wręczyli najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, a na ręce ich rodziców złożyli listy gratulacyjne. Uczniowie otrzymali też nagrody za stuprocentową frekwencję oraz udział w rozmaitych konkursach, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych.

Do zobaczenia we wrześniu!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status