W dniu 21 grudnia 2022 r. odbyło się wręczenie stypendiów Lokalnego Funduszu Stypendialnego „Żaczek-Iłżaczek”. W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży spotkali się uczniowie iłżeckich szkół, którzy w tym roku zostali stypendystami. Pan Krzysztof Kozera, wicestarosta radomski, reprezentował zarząd funduszu przyznającego stypendia, a jednocześnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej. Gościliśmy również pana Dariusza Leśkiewicza, dyrektora Wydziału Edukacji powiatu radomskiego i panią Elżbietę Kuchciak, która jest skarbnikiem TPZI.

Wraz ze stypendystami z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży przybył dyrektor Leszek Giemza. Pani dyrektor Agnieszka Kopeć-Fila i wychowawcy klas, pani Beata Nadgrodkiewicz, Bożena Rodziewicz i Jacek Kucharski, towarzyszyli stypendystom z LO im. M. Kopernika w Iłży. Stypendyści ze Szkoły Podstawowej im. Marsz. Józefa Piłsudskiego przybyli na uroczystość wraz z panią Agnieszką Paździor.

Tegoroczni stypendyści to: Julia Pisarska i Julia Maj ze SP w Iłży, Joanna Wróbel i Kacper Grzmil z ZSP w Iłży oraz Natalia Łygan, Patrycja Pisarek i Gabriela Kaim z LO w Iłży.

Pan Krzysztof Kozera przybliżył historię funduszu stypendialnego i darczyńców, dzięki którym pozyskiwane są środki na stypendia. Zwrócił uwagę na funkcję stypendium, które ma pomagać zdolnym, angażującym się społecznie uczniom z iłżeckich szkół. Stypendium stanowi pomoc, ale ma również charakter zadania, by i oni pomagali innym. Na ręce pana Jacka Kucharskiego – radnego – złożył podziękowania radnym rady miejskiej za to, że również są darczyńcami funduszu.

Aby się lepiej poznać, tegoroczni stypendyści opowiedzieli o sobie i swoich planach. Na zakończenie spotkania pan wicestarosta złożył zgromadzonym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status