21 marca jest od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety. W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy.

Uczniowie klasy Ia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży, razem z pracownikami Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz Nadleśnictwa Marcule też uczestniczyli w takiej akcji. Było to sadzenie lasu w Nadleśnictwie Marcule. Dzięki wspólnemu wysiłkowi urośnie w przyszłości kilkaset nowych sosen.

Fot. C. Ziembicki

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status