Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Tradycją jest, że z całej Polski, przed egzaminem dojrzałości, z modlitwą zawierzenia i prośbą o światło Ducha Świętego na wybory życiowych dróg przybywają do Częstochowy uczniowie ostatnich klas szkół średnich. W dniu 12.04.2023 r. maturzyści z naszego liceum udali...
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status