Dzień otwarty 2018

Dzień otwarty 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 r. podczas Dnia otwartego gościliśmy uczniów z gimnazjów w Iłży, Rzeczniowie, Jaworze Soleckim, Kazanowie i Ciepielowie. Dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję, że zapoznaliście się ze szkołą, uczniami i nauczycielami oraz poczuliście się...

Najważniejsze terminy

  od 10 maja do 18 maja kandydaci składają formularze podania od 22 czerwca do 27 czerwca kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 6 lipca do godz. 12:00 ogłoszenie listy kandydatów...

Klasa medyczna

Klasa biologiczno-chemiczna – medyczna Klasa adresowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, medycznymi. weterynarią, farmacją, kosmetologią, ochroną środowiska, architekturą krajobrazu, studiami mundurowymi, biotechnologią, studiami...

Klasa politechniczna

Klasa matematyczno-fizyczna – politechniczna Klasa jest adresowana do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, zwłaszcza zamierzającymi podjąć studia wyższe na kierunkach politechnicznych oraz związanych z matematyką, informatyką, studiami mundurowymi, geodezją,...

Klasa humanistyczna

Klasa humanistyczno-językowa Klasa adresowana do uczniów, którzy pragną podjąć studia związane z naukami humanistycznymi, z nauką języków obcych, filologią, socjologią, prawem, psychologią, dziennikarstwem, pedagogiką, komunikacją społeczną i medialną, pracą socjalną,...

Klasa ogólna

Klasa ogólna Klasa adresowana do uczniów, którzy pragną podjąć studia związane z nauką języków obcych, geografią, pedagogiką, turystyką, naukami ekonomicznymi, logistyką, bezpieczeństwem narodowym, pracą socjalną, studiami...