Zapraszamy do podjęcia nauki w naszym Liceum!

Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjów są na etapie wybierania szkół, w których będą chcieli kontynuować dalszą naukę. W tych decyzjach z pewnością chcą wspierać ich rodzice. 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły, na której będziemy przedstawiać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.

Najkrótsza droga na studia!

Wolne miejsca do klas pierwszych

Wolne miejsca do klas pierwszych

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w następujących klasach: w liceum trzyletnim (po gimnazjum) w klasie politechnicznejw klasie medycznejw klasie humanistycznejw klasie ogólnej w liceum czteroletnim (po 8 klasie szkoły podstawowej) w klasie...

Wykaz podręczników po 8 klasie

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej (po szkole podstawowej) PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoBiologiaBiologia na czasie 1 – Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Anna Helmin, Jolanta Holeczek Nowa Era Biologia na czasie 1...

 

od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
od 19 czerwca  do 28 czerwca do godz. 16.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)
do 15 lipca Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
16 lipca godz.12.00 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
25 lipca godz. 12.00 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W tym miejscu pobierzesz szablon podania do wypełnienia

Podanie do LO w 2019 roku

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

FAQ

Często pojawiające się pytania

Kiedy pojawią się szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji?

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w 2019 roku, dyrektorzy szkół te informacje podadzą do końca lutego 2019 roku.

Gdzie znajdę więcej informacji dotyczących rekrutacji w 2019 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: http://men.gov.pl/rekrutacja

W jaki sposób przebiega rekrutacja dla absolwentów szkoły podstawowej?

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami przebiegu rekrutacji, sposobów przelicznia punktów w dokumencie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prezentacja rekrutacja po podstawowce

W jaki sposób przebiega rekrutacja dla absolwentów gimnazjów?

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami przebiegu rekrutacji, sposobów przelicznia punktów w dokumencie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Prezentacja rekrutacja gimnazja 2019-2020