Skip to main content

Zapraszamy uczniów klas ósmych do podjęcia dalszej nauki w naszym liceum

Terminy rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się terminarzem rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025.

Regulamin rekrutacji

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji

Proponujemy w roku szkolnym 2024/2025 w trzech klasach pierwszych.

Klasa politechniczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka albo informatyka

Profil, który daje szerokie możliwości studiowania i osobistego rozwoju. Dobra znajomość matematyki, fizyki oraz informatyki to gwarancja przygotowania do różnorodnych studiów i zawodów.

Możesz w przyszłości wybrać kierunki politechniczne, ścisłe, ekonomiczne, przyrodnicze i techniczne na uniwersytetach oraz wyższych uczelniach. 

Zajęcia rozwijające: robotyka

Klasa medyczno–pedagogiczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, matematyka albo chemia

Profil przede wszystkim dla osób chcących podjąć studia na kierunkach medycznych bądź związanych z ochroną zdrowia – klasa o profilu biologiczno-chemicznym jest dla Ciebie!

Ale nie tylko! Przygotujemy Cię również do kontynuowania nauki na różnorodnych kierunkach przyrodniczych i społecznych (w tym nauczycielskich).

Zajęcia rozwijające: zajęcia pedagogiczne (TUS – Trening Umiejętności Społecznych, Mediacje)

Klasa biznesowa

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, geografia albo biznes i zarządzanie

Profil przeznaczony jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach takich jak np.: stosunki międzynarodowe, psychologia, kryminologia, prawo, filologia polska i obca, turystyka i rekreacja, marketing i zarządzanie, logistyka, geografia, służby publiczne, bezpieczeństwo narodowe, administracja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska. 

Zajęcia rozwijające: myślenie projektowe

Jesteśmy na szczycie i zaprowadzimy Cię na szczyt.

Nasza szkoła zajmuje wysokie miejsce w ogólnopolskich rankingach szkół.

340 uczniów
13
oddziałów
25
nauczycieli

Rekrutacja online

15 maja 2024 r. — Ruszy postępowanie rekrutacyjne. Na stronie: http://powiatradomski.e-nabor.pl

Dni
:
Godzin
:
Minut
:
Sekund