Wyniki matury 2017

Wyniki matury 2017

W dniu 30 czerwca 2017 r. maturzyści otrzymali świadectwa dojrzałości. Spośród 78 osób, które przystąpiły do matury, 77 cieszyło się zdanym egzaminem i otrzymanym świadectwem, jedna osoba będzie poprawiała jeden przedmiot w sierpniu. Na poziomie podstawowym 5 osób...
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status