Projekt Erasmus + KA229 „YOU HAVE NO RIGHT TO BULLY ME”

Numer projektu 2020-1-PL01-КА229-081836

Od września 2020 nasza szkoła, jako koordynator realizuje projekt Erasmus+ YOU HAVE NO RIGHT TO BULLY ME. Autorem i koordynatorem jest pani Barbara Szwugier, nauczycielka języka angielskiego.

Głównymi celami współpracy z Północną Macedonią, Włochami , Rumunią i Turcją są:

  • podnoszenie świadomości na temat cyberprzemocy w naszej szkole
  • podnoszenie świadomości uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu
  • tworzenie atmosfery w szkole, w której uczniowie mogą czuć się bezpiecznie
  • wyposażenie uczniów w zdrowe umiejętności społeczne w celu zapobiegania skłonnościom do cyberprzemocy
  • poprawa poziomu empatii u naszych uczniów
  • stworzenie koncepcji cyfrowego obywatela
  • zapewnienie niezbędnego wsparcia psychologicznego naszym uczniom, którzy stali się ofiarami cyberprzemocy

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu Erasmus+ „YOU HAVE NO RIGHT TO BULLY ME” zostały przedstawione dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych z terenu Powiatu Radomskiego. Narada władz oświatowych i dyrektorów odbyła się w dniu 16.06.2023 r. w Radomiu w budynku Starostwa Powiatu...

A minute protocols...

Erasmus a Cagliari: Studenti Europei „ADOTTATI” DAL LICEO DETTORI

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status