W dniu 3 lutego 2018 r. w murach naszego liceum miał miejsce bal studniówkowy. Po części oficjalnej, w czasie której głos zabrali przedstawiciele maturzystów i ich rodziców. Dyrektor szkoły pani Agnieszka Kopeć-Fila podziękowała za ciepłe słowa skierowane do grona nauczycieli oraz złożyła życzenia udanej zabawy maturzystom i ich rodzicom oraz zadowolenia z wyników osiągniętych na egzaminie maturalnym.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii wykonanych podczas tradycyjnych polonezów otwierających bal.

Kolejne fotografie otrzymaliśmy od naszego absolwenta Bartosza Kucharskiego.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
620