W ramach projektu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w dniach 09.12. – 16. 12. 2018 r. razem z Dominikiem Rokitą wzięliśmy udział w kursie „Facing Diversity: Intercultural Classroom Management” w Europass Teacher Academy we Florencji. Zajęcia poświęcone były zagadnieniu wielokulturowości w klasie. Uczyliśmy się, jak dobrać odpowiednia strategie nauczania oraz metody ich realizacji. W tym celu doskonaliliśmy zastosowanie metody projektu i uczenie oparte na zadaniach. Poznaliśmy też jak w pracy z uczniami wykorzystać  mindfulness oraz elementy jogi. Integralnym elementem kursu było również zwiedzanie Florencji oraz całodniowa wycieczka po Toskanii.

Podczas pobytu we Florencji nawiązaliśmy kontakt z nauczycielami z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Finlandii, wymieniliśmy doświadczenia pedagogiczne, poznaliśmy historię i zabytki Florencji oraz Toskanii. Udział w kursie był dla nas bardzo cennym doświadczeniem pod względem zawodowym oraz okazją do doskonalenia umiejętności językowych. Omawiane podczas szkolenia metody i dyskusje były dla nas okazją do skonfrontowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności z nowymi trendami i metodami nauczania w innych krajach, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia naszych kompetencji zawodowych.