W dniu 26 stycznia 2019 r. w murach szkoły odbył się tradycyjny bal studniówkowy. Na zaproszenie rodziców i maturzystów odpowiedział Starosta Radomski Waldemar Trelka, który złożył życzenia na czas studniówki i egzaminów maturalnych. List skierowany do uczniów od Burmistrza Iłży Przemysława Burka i Przewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszki Okruty odczytał Sekretarz Grzegorz Kopciał. Pani dyrektor Agnieszka Kopeć-Fila w słowach skierowanych do uczniów podkreśliła doniosłość i chwili i życzyła udanej zabawy i sukcesów na egzaminach maturalnych.

W imieniu rodziców glos zabrała Pani Beata Bujakowska i Dariusz Łyżwiński. Uczniów reprezentowali Patrycja Nowak i Kacper Bujakowski.

Część oficjalną uroczystości zakończyły tradycyjne polonezy. Zapraszamy do obejrzenia filmów. Polonezy przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego – klasa 3a Pan Dominik Rokita, klasa 3b Pan Jacek Kucharski, klasa 3c Pani Katarzyna Czubak.

Polonez klasy 3a przygotowany przez Pana Dominika Rokitę
Polonez klasy 3b przygotowany przez Pana Jacka Kucharskiego
Polonez klasy 3c przygotowany przez Panią Katarzynę Czubak