Dnia 15 października w Iłży miały miejsce uroczystości poświęcone pamięci błogosławionego księdza kmdr. ppor. Władysława Miegonia, zorganizowane przez Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe. Ksiądz Miegoń był wikariuszem w iłżeckiej parafii w latach 1917-1919, a następnie pełnił funkcję kapelana Marynarki Wojennej.

Zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau 15 X 1942 r. Uczniowie klas drugich naszego liceum wzięli udział w Mszy św. i prelekcjach, dotyczących życia i działalności księdza Miegonia, który może być dla młodzieży wzorem odwagi, szlachetności i patriotyzmu.