Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży.
Cele konkursu:

Regulamin konkursu matematycznego w roku szkolnym 2018/2019.

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
 2. Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 3. Pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
 4. Wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym.
 5. Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.
 6. Kontynuowanie tradycji szkolnych konkursów matematycznych.
 7. Przygotowanie uczniów do udziału w różnych formach konkursów matematycznych. 

Organizacja zawodów

 1. Szkolną komisję zawodów powołuje dyrektor szkoły
 2. Zawody matematyczne są trójstopniowe.
 3. Zawody stopnia pierwszego trwają od 1 do 23 października 2018 r. Zadania z zawodów stopnia pierwszego (rozwiązania poszczególnych zadań na oddzielnych arkuszach ) uczeń składa na ręce nauczyciela matematyki w wyznaczonym terminie. Nie jest konieczne rozwiązywanie wszystkich zadań, uczeń, który rozwiąże co najmniej 60 % wszystkich zadań, staje się uczestnikiem konkursu i zależnie od jakości tych rozwiązań może być dopuszczony do zawodów stopnia drugiego.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany w czterech kategoriach : 
  • kategoria I – uczniowie z klas ze szkół podstawowych i klasa trzecia gimnazjalna.
  • kategoria II – uczniowie z klas pierwszych liceum
  • kategoria III – uczniowie z klas drugich liceum
  • kategoria IV – uczniowie z klas trzecich liceum
 5. Zawody stopnia drugiego i trzeciego odbędą się w listopadzie i grudniu 2018 r.
 6. Finalistą zostaje uczeń ,który zakwalifikował się i brał udział w zawodach III stopnia.
 7. Laureatami zawodów zostają finaliści .którzy uzyskali co najmniej 60% z podziałem na I, II, III miejsce
 8. Zakończenie zawodów (wręczenie nagród i dyplomów) następuje najpóźniej
  w dniu zakończenia roku szkolnego

Formuła konkursu została rozszerzona o klasy ze szkół podstawowych.

Zachęcamy do udziału w zawodach.
Spróbujcie swoich sił !
Udział w zawodach może być dla was przygodą i wyzwaniem.
Na laureatów czekają nagrody!

Zadania do rozwiązania w I etapie: